Bitmiş layihələr

Müəllimlərin kadr potensialının artırlıması

Layihə ölkədə Təhsilin İnkişaf strategiyasına dəstək məqsədilə  2017-2018-ci illərdə həyata keçirilmişdir. Daxili imkanlar hesabına həyata keçirilmiş layihədə müəllimlərin kadr potensialənın artılıması üzrə Bakı, Abşeron, Sumqayıtda təlimlər təşkil olunmkuşdur. Təlimlərdə fənn kurikulumlarının tədrisi metodikası, qiymətləndirmə vasutələrinin hazırlanması, İKT-dən istifadə, eleltron tədris resurslarının yaradılması və s. mövzularda müəllimlərin bilik və bacarıqları inkiaşf etdirilmişdir.

Universitetlərin Ömürboyu təhsil institutları kimi Ömürboyu təhsil təcrübəsi üzrə xüsusi rolunun gücləndirilməsi

Layihə, Tempus IV Proqramı çərçivəsində Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə Tbilisi Dövlət Universitetinin nəzarəti ilə həyata keçirilmişdir. Layihə fəaliyyətləri 2013-2015-ci illəri əhatə etmişdir. Layihə Cənubi Qafqaz Ölkələrində Universitetlərin  Ömürboyu təhsil  potensialının gücləndirilməsinə yönəlmişdir . Layihənin məqsədləri aşağıdakılar olmuşdur:

 • Potensialların müqayisəsi və universitetlərin  ömürboyu təhsil institutları kimi rolunu artırmaq üçün institusional tövsiyələrin inkişafı.
 • Universitetlərdə ömürboyu təhsil rəhbərliyinin inkişafı və tətbiqi üçün bir model kimi 9 tərəfdaş universitetdə strateji, infrastruktur və insan potensialının gücləndirilməsi
 • Bölgədəki ÖTU-nun problemləri və imkanları barədə müntəzəm dialoq və məlumat mübadiləsi platforması olaraq regional şəbəkəni inkişaf etdirin

YTAİB, Xəzər və Qafqaz Universitetləri kimi Tbilisi Dövlət Universitetinin Azərbaycandakı yerli tərəfdaşlarından biri olmuşdur .

Yeni Orta məktəb Təhsil Kurikulumu üzrə müəllimlər üçün təlim proqramı

Layihənin məqsədi ümumi təhsil məktəblərində tədris və tədris şəraitinin effektivliyini tədris proqramı və müəllimlərin ixtisasartırma yolu ilə artırmaqdır. 2011-ci ildə Şəki-Zaqatala iqtisadi zonasındakı 6 tədris mərkəzində 800-ə yaxın ibtidai sinif müəllimi təlim keçmişdir. 2012-ci ildən başlayaraq AEA yeni tender qaydalarının tələbi olaraq TGC MMC-nin institusional tərəfdaşı olmuşdur. 2012-2016-cı illər ərzində proqram AEA ilə ortaqlıqda TGC MMC-nin nəzarəti ilə həyata keçirilmişdir.

Azərbaycanda Yaşlıların təhsili və qeyri-formal təhsilə Dəstək

Layihə 2012-ci ildə həyata keçirilmişdir. AEA qrantı dvv international şirkətinin Qafqaz və Türkiyə üzrə Regional Layihə bürosundan almışdır. Layihə müddətində böyüklərin təhsili mütəxəssislərinin əlavə təhsili, Assosiasiyaya dəstək, Almaniyasının Hannover şəhərinə səfəri və s. maliyyə dəstəyi verilmişdir.

Yaşlıların Təhsil Mərkəzləri Yoxsulluğun Azaldılması, Təhsil və Sosial İnkişaf üçün Fürsət kimi COPE layihəsi (2009-2012)

Layihə “Qeyri-Dövlət Aktyorları və Yerli Hakimiyyətlər İnkişafda” proqramı çərçivəsində Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə dvv international şirkətinin tərəfdaşlığı və nəzarəti altında həyata keçirilmişdir  . Layihənin ümumi məqsədləri yoxsulluğun azaldılmasına dəstək vermək və sosial inteqrasiyanı təşviq etmək və Azərbaycanın kənd yerlərində məşğulluğun artırılması və sosial daxilolma üçün böyüklər təhsilinin vacib rolunu stimullaşdırmaq olmuşdur. Layihənin xüsusi məqsədi ATC şəbəkəsinin, yerli idarəetmə orqanlarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının səmərəli təhsil sisteminin yaradılmasına və davamlılığının təmin olunmasına kömək edəcək tərəfdaşlığın qurulması və potensialının artırılması idi. Layihə 30 ay ərzində Azərbaycanın 6 cənub bölgəsində həyata keçirilmiş və aşağıdakı nəticələrə nail olunmuşdur: 

 1. Masallıda yeni YTM şəbəkəsi və qonşu cənub bölgələrində 5 tədris mərkəzi yaradılmış, imkanları artırılmışdır;
 2. İnsan resurslarının və məşğulluq imkanları bazar yönümlü təhsil kursları vasitəsilə inkişaf etdirir.
 3. İşin səmərəliliyi üçün yerli hakimiyyət və qeyri-dövlət aktyorları arasında fəal əməkdaşlıq gücləndirilmişdir . Masallı rayonu Bədolan bələdiyyəsinin və digər yerli orqanların icma üzvlərininin vətəndaş hüquqları barədə məlumatlandırılması artırılmışdır.
 4. Seçilmiş bölgələrdə təhsil imkanları barədə ictimaiyyətin məlumatlılığı  artırılmış və yetkinlərin təhsili və inkişaf üçün ömürlük öyrənmənin həyati rolu təblğ edilmişdir.

Layihədən birbaşa 900 nəfər faydalanmışdır.

Azərbaycanda böyüklər təhsili üzrə tədqiqat

Tədqiqat layihəsi 2009-cu ildə DVV International (Alman Yetkin Təhsil Assosiasiyası) maliyyə yardımı ilə həyata keçirilmişdir . Tədqiqat milli tədqiqat mütəxəssisləri tərəfindən aparılmış, lakin bununla məhdudlaşmamışdır. Serbiyanın yaşlıların təhsili üzrə beynəlxalq mütəxəssisi Katarina Popoviç də tədqiqatın inkişafında əvəzsiz töhfəsini vermişdir. Tədqiqatın nəticələri daha sonra YUNESKO-ya təqdim edilmişdir.

Ümumilikdə araşdırmanın nəticələri aşağıdakılara həsr olunmuşdur:

 • Azərbaycanda yaşlıların təhsili və təliminin siyasəti, qanunvericiliyi və maliyyələşdirilməsi
 • YT və təliminin keyfiyyəti : təminat, iştirak və nailiyyətlər
 • Azərbaycanda yaşlıların təhsilinin inkişaf hədəfləri və tövsiyələr

Qadın Namizədlərə və Seçicilərə Seçkilərə qoşulmaq üçün dəstək

Layihə Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi tərəfindən maliyyələşdirilib. Layihə , 2009 – cu il Bələdiyyə və 2010-cu il parlament seçkilərində Azərbaycanda qadınların içtirakı və səsverməsi üçün aktivləşdirilməsini hədəfləmişdir . Bu layihədə iştirak etmək istəyən hər bir qadına tərəfsiz dəstək verilmişdir. Seçki kampaniyası mövzusu olaraq qadınlar üçün vacib olan məsələlərin inkişaf etdirilməsinə diqqət etdirilmiş, seçkilərdə iştirak edəcək qadınların sayını artırmağı öz üzərimizə götürmüşdür.

Layihənin sonunda aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir:

 1. Yerli mənbələr – qadınların siyasət və seçkilərdə iştirakına dair vəsaitlər azərbaycadn dilində tərcümə edilmiş və uyğunlaşdırılmışdır; Onlayn təhsil resurslarından ibarət Azərbaycan dilində veb sayt hazırlanmışdır.
 2. Qadınların siyasi proseslərdə iştirak etmək qabiliyyəti artırılmışdır.
 3. Onlarla qadın namizədin seçkilərdə iştirakı təmin edilmişdir.
 4. “Gələcəyə baxış – Qadın Namizədlər Forumu – 2010-cu il üçün  təməl” forumu keçirilmişdir.

Layihədən Bakı və 4 bölgədən təqribən 180-200 qadın fəal yararlanmışdır.